ภาษาไทย   |  English


เซฟ ที คัท โกลด์ ผู้นำอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ของชีวิตและทรัพย์สิน

- รับปรึกษา และแก้ปัญหา ระบบไฟฟ้า
  ภายในบ้าน
- รับปรึกษา และให้บริการ
  เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เซฟ-ที-คัท

ติดต่อศูนย์บริการ 24 ชม. โทร.

02-1856444 (Hotline)

063-190-5055 หรือ
063-190-7077

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก 
   
ศูนย์บริการประจำภาคใต้
จังหวัด
เบอร์โทร
ศูนย์ประจวบคีรีขันธ์ (คุณมนัส)
081-571-8131
ศูนย์พัทลุง (คุณเมษา)
081-990-2423
ศูนย์สุราษฎร์ธานี (คุณวัลยา)
081-606-2799
ศูนย์กระบี่ (คุณสมชาย รักชาติ)
มือถือ. 080-695-9565, สำนักงาน. 075-622207
เซฟทีเซ็นเตอร์ หาดใหญ่ (คุณจรูญ)
089-456-6490
ศูนย์สตูล (คุณวทัญญู)
081-542-8706
ศูนย์ปัตตานี,ยะลา (คุณสมนึก)
081-963-0813
อ.ถลาง ศูนย์ภูเก็ต (คุณอรรถกฤต มูลา)
081-079-5062
ศูนย์พังงา(คุณไพบูรณ์)
083-396-2233
ศูนย์เพชรบุรี(คุณวิวัฒน์ชัย แดงโชติ
ผจก.ศูนย์เซฟ-ที-คัท เพชรบุรี)
081-659-1206
ศูนย์บริการประจำภาคกลาง
จังหวัด
เบอร์โทร
ศูนย์ลพบุรี บจก.เซฟ-ที-คัท ลพบุรี (คุณสุรีย์ สีส่อง)
036-783278, 081-261-8376
E-mail : safe-t-cut-lopburi@hotmail.com
ศูนย์บ่อวิน จ. ชลบุรี
089-822-0805
ศูนย์บ่อวิน (คุณจันเป็ง ดีพรมกุล)
089-2461757
ศูนย์บ่อวิน (คุณประโยชน์ เลี้ยงสุข)
038-337722
ศูนย์นครปฐม (คุณจรัล ทองพอก)
034-281395, 034-262374, 081-823-3185
ศูนย์กาญจนบุรี คุณจรัล ทองพอก)
034-626-407,081-823-3185
ศูนย์บริการประจำภาคเหนือ
จังหวัด
เบอร์โทร
ศูนย์นครสวรรค์ (คุณเมวดี)
084-574-4014
ศูนย์เชียงใหม่ (คุณเล็ก)
081-992-2322
ศูนย์เชียงราย (คุณประพันธ์)
081-021-8402
ศูนย์เพชรบูรณ์ (คุณณัฐกรณ์)
081-972-7319
ศูนย์บริการประจำภาคตะวันออก
จังหวัด
เบอร์โทร
ศูนย์พัทยา,ชลบุรี,ระยอง (บริการ 24 ชั่วโมง)
038-426-345,038-426-190,038-422-466
คุณศราวุธ รอดเกษม (ผู้จัดการ)
081-862-5030
คุณพัชราภรณ์ รอดเกษม (ฝ่ายการตลาด)
086-822-2114
คุณสุนีย์ สุทธิพันธุ์ (ฝ่ายบริการ)
086-329-4890,080-967-8080
ศูนย์บริการประจำภาคอีสาน
จังหวัด
เบอร์โทร
ศูนย์อุบลฯ (คุณไพฑูรย์ งามนา)
089-846-8736
ศูนย์ขอนแก่น (คุณสุทิพย์ ผาลา)
043-324823
** สำหรับศูนย์เลย,ศูนย์ชัยภูมิ,ศูนย์กาฬสินธุ์,จังหวัดมหาสารคาม,จังหวัดร้อยเอ็ด
ติดต่อได้ที่ศูนย์ขอนแก่น (คุณสุทิพย์ ผาลา)
ศูนย์อุดร (พี.ดี. อุดร)
042-246718
** สำหรับศูนย์หนองบัวลำภู, หนองคาย, บึงกาฬ, สกลนคร, นครพนม, มุกดาหาร
ติดต่อได้ที่ศูนย์อุดร (พี.ดี. อุดร)
ศูนย์บริการประจำประเทศลาว
สาขา สปป. ลาว
เบอร์โทร
หนึ่งการค้า (คุณสมศักดิ์ บุญกิตติพร)
มือถือ. 8562055617425
เบอร์บ้าน. 85621250630