ภาษาไทย   |  English


 


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ปัตตานี จัดอบรมชี้แจง "มาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ที่ กฟภ.บังคับใช้ตามมาตรฐาน ฉบับใหม่ วสท.2556 และ มอก. 11-2553" ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรม ซีเอสปัตตานี

ประธานเปิดงาน คุณวิชาญ  ธรรมเจริญ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอโคกโพธิ์ และวิทยากร คุณสุรศักดิ์  บุญไชยสุริยา วิศวกรไฟฟ้าระดับ 5 เป็นผู้บรรยาย ซึ่งบริษัท เซฟ ที คัท โกลด์ จำกัด ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน นำโดย คุณณัฐจารวี  ธันยวณิชย์กุล กรรมการผู้จัดการ ได้เดินทางไปร่วมเสวนาในครั้งนี้ พร้อมทีมงาน และได้มอบแผงสาธิตการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้าน ให้กับการไฟฟ้าภูมิภาคปัตตานี เพื่อ ใช้ประโยชน์ต่อไป