ภาษาไทย   |  English


 


บริษัท เซฟ ที คัท โกลด์ จำกัด โดย ดร.ณัฐพจน์ โสตถิวันวงศ์ ประธานกรรมการ และ คุณณัฐจารวี ธันยวณิชย์กุล รองประธาน และกรรมการผู้จัดการ ได้จัดสัมมนา ผลิตภัณฑ์ใหม่ อุปกรณ์ช่วยประหยัดไฟฟ้า "STCgold : Ener Saver" พร้อมผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2558 ณ โรงแรมเมเปิล บางนา