ภาษาไทย   |  English


 


บริษัท เซฟ ที คัท โกลด์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท คาร์กิลล์ มีท (ไทยแลนด์) จำกัด
จัดกิจกรรมและบรรยายเรื่อง ความปลอดภัยการใช้ไฟฟ้า
เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2558 ที่จังหวัดนครราชสีมา
โดยผู้บรรยาย คุณอภิรักษ์ ใจชื้น ผู้ช่วยรองประธานกรรมการ พร้อมทีมงาน