ภาษาไทย   |  English


 


บริษัท เซฟ ที คัท โกลด์ จำกัด
นำโดย คุณอริสา มีเย็น ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
ส่งมอบแผงสาธิตการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้าน ให้กับ
การไฟฟ้าภูมิภาค อ.พานทอง โดยนายถาวร จันทร์กูล
ผู้จัดการการไฟฟ้าอำเภอพานทอง เป็นผู้รับมอบ
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558