ภาษาไทย   |  Englishเซฟ-ที-คัท โกลด์ ผู้นำอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ของชีวิตและทรัพย์สิน

- รับปรึกษา และแก้ปัญหา ระบบไฟฟ้า ภายในบ้าน
- รับปรึกษา และให้บริการ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เซฟ-ที-คัท

ติดต่อศูนย์บริการ 24 ชม. โทร.
063-190-5055 หรือ
063-190-7077


สมาชิก เซฟ-ที-คัท โกลด์ เซอร์วิสเซ็นเตอร์

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก เซฟ-ที-คัท โกลด์ เซอร์วิสเซ็นเตอร์ที่จะได้รับ


1. รับประกันด้านบริการ 1 ปี
    1.1 ในระยะเวลารับประกันบริการ 1 ปี จะได้รับการบริการ ตรวจสอบ/ตรวจเช็ค เครื่อง เซฟ-ที-คัท และระบบแผงไฟภายในบ้าน ปีละ 3 ครั้ง ตามระยะเวลาทุก ๆ 4 เดือน
    1.2 กรณีระบบไฟฟ้าบ้านลูกค้ามีปัญหา จะได้รับการบริการ ตรวจสอบและแก้ไขเกี่ยวกับระบบไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้าช็อตฟรี (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง) ภายในระยะเวลา 1 ปี
    1.3 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เซฟ-ที-คัท ตรวจสอบและแก้ไข ระบบไฟฟ้า ภายในบ้าน ตลอด 24 ชั่วโมง
2. ประกันตัวสินค้า (กรณีส่งเครื่องซ่อม) ฟรี ภายในระยะเวลา 1 ปี
3. ในกรณีลูกค้าหมดประกันด้านบริการแล้วสามารถต่อประกันทำสมาชิก ได้ที่ศูนย์บริการของบริษัทฯ การต่อประกันด้านบริการได้จะต้องพิจารณาจากหลักเกณฑ์ ดังนี้
    3.1 กรณีเครื่อง เซฟ-ที-คัท ปกติอยู่ในระยะเวลารับประกันสินค้า 5 ปี หรือหมดประกัน คิดเฉพาะค่า สมาชิกด้านบริการเท่านั้น
    3.2 กรณีเครื่อง เซฟ-ที-คัท เสียจะต้องพิจารณาดังนี้
          - เครื่องอยู่ในระยะเวลารับประกันสินค้า 5 ปี คิดเฉพาะค่าสมาชิก โดยไม่คิดค่าซ่อม
          - เครื่องหมดระยะเวลารับประกันสินค้าแล้ว คิดค่าสมาชิกและค่าซ่อมตามราคาความเป็นจริง
4. กรณีหมดประกันด้านบริการสามารถต่อสมาชิกได้ในราคา 2,350 บาท ต่อ 1 เครื่อง ต่อ 1 ปี

หมายเหตุ : สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้เป็นสมาชิก คิดค่าบริการรายครั้ง ครั้งละ 800 บาท