ภาษาไทย   |  Englishจาก เซฟ ที คัท โกลด์ ผู้นำอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน

จะรู้ได้อย่างไรว่า เครื่องตัดไฟที่มีอยู่ ใช้งานได้อย่างปลอดภัย

เราสามารถตรวจสอบการทำงานของเครื่องตัดไฟรั่วได้ด้วยเครื่องตรวจสอบการทำงานของเครื่องตัดไฟรั่ว การกดปุ่มทดสอบเป็นประจำเป็นเพียงการบอกว่าการรับสัญญาณและกลไกสามารถทำงานได้เท่านั้นอย่างไร
ก็ตามความปลอดภัยยังขึ้นอยู่กับการติดตั้งว่าถูกต้องหรือไม่ด้วย

ระบบปัจจุบัน ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัย
ถ้าไม่มีระบบสายดินหรือเครื่องตัดไฟรั่ว ต้องมีระบบสายดิน
ถ้ามีเครื่องตัดไฟรั่วอยู่แล้ว ต้องมีระบบสายดิน
ถ้ามีระบบสายดินอยู่แล้ว ควรมีเครื่องตัดไฟรั่ว

ในเครื่องตัดไฟทุกยี่ห้อ จะมีปุ่มทดสอบการทำงานของเครื่องอยู่ หากอยากทราบว่าเครื่องยังอยู่ ในสภาพปกติ ทำงานอยู่หรือไม่ ให้กดปุ่มทดสอบ หากเครื่องทำงานตัดไฟ แสดงว่าเครื่องยังอยู่ ในสภาพใช้งานได้ การกดปุ่ม ทดสอบเท่ากับเป็นการทำไฟรั่ว โดยไม่ต้องเสียบปลั๊กลากสายไฟ ไปลงดินให้ยุ่งยาก


อ้างอิงข้อมูลจาก www.mea.or.th