ภาษาไทย   |  Englishจาก เซฟ ที คัท โกลด์ ผู้นำอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน

ประโยชน์ของเครื่องตัดไฟรั่ว

 • ป้องกันอันตรายจากไฟดูด (ตัดไฟรั่วที่ไหลผ่านร่างกาย)
 • ป้องกันอัคคีภัย (ตัดไฟรั่วที่ไหลลงดินที่อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือสายไฟฟ้าในกรณีที่เครื่องป้องกันกระแสเกิน เช่น ฟิวส์ หรือเบรกเกอร์ไม่ทำงาน หรือทำงานช้า เนื่องจากปริมาณกระแสไฟรั่วมีค่าต่ำ แต่อาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้)
 •  

  เครื่องตัดไฟรั่วมีประโยชน์อย่างไร

        โดยทั่วไป อุปกรณ์ตัดไฟเป็น เบรกเกอร์, คาร์ทริคฟิวส์, คัทเอาท์ จะป้องกันเฉพาะใช้ไฟ้ฟ้าเกินขนาด หรือช้อตเซอร์กิตเท่านั้น กรณีมีกระแสไฟฟ้ารั่วลงดิน หรือ กระแสผิดพร่องลงดิน (ไฟดูด) อุปกรณ์เหล่านี้ จะไม่ตัดกระแส กรณีกระแสไฟฟ้ารั่วลงดิน หากไม่มีเครื่องตัดกระแสไฟรั่ว จะส่งผลดังนี้
  1.เป็นการสิ้นเปลืองพลังงานกระแสไฟฟ้า เนื่องจากมีกระแสไฟฟ้ารั่วลงดินไหลทิ้งไปโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์
  2.เมื่อมีกระแสไฟฟ้าทิ้งในปริมาณมากๆ อาจเกิดความร้อนที่สายไฟ ทำให้เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นได้
  3.อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่มีกระแสไฟฟ้ารั่วออกมา แต่ไม่ได้ต่อลงดิน จะเป็นอันตรายเมื่อมีคนไปจับต้องอุปกรณ์นั้น กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านร่างกายลงสู่พื้นดิน เรียกว่า ไฟฟ้าดูด เป็นอันตรายถึงชีวิต


  อ้างอิงข้อมูลจาก www.mea.or.th