ภาษาไทย   |  Englishจาก เซฟ ที คัท โกลด์ ผู้นำอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน

สายดิน มีประโยชน์อย่างไร

การเลือกซื้อเครื่องตัดไฟ

เครื่องตัดไฟรั่วหรือที่รู้จักกันว่า "เครื่องกันไฟดูด" นั้น คือเครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติที่ทำหน้าที่ตัดไฟ เมื่อมีกระแสไฟฟ้าบางส่วนรั่วหายไป คือไม่ไหลกลับไปตามสายไฟฟ้า แต่มีไฟรั่วลงไปในดิน โดยผ่านร่างกายมนุษย์ หรือผ่านฉนวนของอุปกรณ์ไฟฟ้า

การเลือกซื้อเครื่องตัดไฟ อันดับแรกที่ต้องคำนึงถึง คือ
1.ขนาดพิกัดของเครื่องต้องเหมาะสมหรือเท่ากับมิเตอร์ของการไฟฟ้า เพราะหากน้อยกว่า คุณจะไม่สามารถใช้กระแสไฟได้ตามพิกัด ของมิเตอร์ หรือมากเกินไป หากคุณใช้กระแสเกินพิกัดของ มิเตอร์ เครื่องจะยังไม่ตัดไฟ ทำให้มิเตอร์อาจเสียหายได้
2.ความไวในการตัด ตามกฏหมายมอก. ไม่เกิน0.04 วินาที เพื่อความปลอดภัยสูงสุดสำหรับเด็กและคนชรา
3.สามารถปรับตั้งค่ากระแสไฟรั่วได้ เพื่อความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมทางความชื้น 4.ต้องได้รับการรับรองของมาตรฐาน มอก.

อ้างอิงข้อมูลจาก www.mea.or.th