ภาษาไทย   |  Englishจาก เซฟ ที คัท โกลด์ ผู้นำอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน

มี หรือ ไม่มี เครื่องตัดไฟ ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไร

การที่คุณจะมีเครื่องตัดไฟหรือไม่มี คุณก็ยังสามารถใช้กระแสไฟฟ้าได้ แต่คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณจะไม่มีการเสื่อมสภาพหรือชำรุด โดยเฉพาะอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจเกิดกระแสไฟวิ่งออกมาเมื่อไหร่ที่ไม่อาจรู้ได้ล่วงหน้า เท่ากับชีวิตคุณตั้งอยู๋บนความเสี่ยงในการใช้กระแสไฟฟ้าตลอดเวลา