ภาษาไทย   |  English


 

  1. ไฟฟ้าลัดวงจร (Short Circuit) คือการที่ตัวนำสายไฟฟ้าสัมผัสกันโดยตรงระหว่างสาย Line กับ Neutral หรือสาย Ground ซึ่งอาจทำให้เกิดประกายไฟหรือประทุระเบิดขึ้น อาจเป็นสาเหตุของอัคคีภัยและเกิดการสูญเสียอย่างใหญ่หลวง เซฟ-ที-คัท จะตัดเมื่อกระแสไฟฟ้าลัดวงจรเกินขนาดพิกัด
  2. ไฟฟ้ารั่ว (Leakage Current) คือมีกระแสไฟฟ้ารั่วผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้า (อาจจะเกินหลายจุดเรียกไฟฟ้ารั่วสะสม) ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองไฟฟ้าโดยใช่เหตุ ถ้ามีกระแสไฟฟ้ารั่วเกินค่าที่ตั้งไว้ เซฟ-ที-คัท จะตัดวงจรภายใน 0.04 วินาที เมื่อมีการสัมผัสอุปกรณ์ดังกล่าวโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม จะทำให้มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านคนลงดิน (เรียกไฟฟ้าดูด) หากมีปริมาณมากอาจทำให้เสียชีวิตได้
  3. ไฟฟ้าดูด (Electric Shock) คือมีกระแสไฟฟ้ารั่วลงดินผ่านตัวคนหรือสัตว์ เป็นอันตรายต่อชีวิต เมื่อลูกหลานหรือคนที่คุณรัก ไปสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีไฟฟ้ารั่ว หรือสัมผัสสาย Line โดยตรง เซฟ-ที-คัท จะตัดวงจรทันทีภายใน 0.04 วินาที ปลอดภัยแม้แต่เด็กที่ความต้านทานน้อย
  4. ไฟฟ้าเกินขนาด (Over Load) คือมีการใช้กระแสไฟฟ้าเกิดขนาดพิกัด ทำให้เกิดความร้อนที่สายไฟ และจุดต่อสายอาจเกิด การละลายของฉนวน ลุกลามทำให้เกิดอัคคีภัยได้ เซฟ-ที-คัท จะตัดไฟฟ้าทันที เมื่อใช้กระแสไฟฟ้าเกินขนาดที่กำหนดไว้ ให้ความปลอดภัย ป้องกันการสูญเสียก่อนปัญหาจะเกิด