ภาษาไทย   |  Englishสำนักงานใหญ่
     125/1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน
     เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
     โทรศัพท์: 0-2185-6451
     โทรสาร: 0-2185-6450  
     e-mail : info@safetcutgold.com
     Facebook : เซฟ-ที-คัท โกลด์


 

รายชื่อเซลล์ บริษัท เซฟ ที คัท โกลด์ จำกัด
ชื่อ - สกุล
ประจำภาค
เบอร์โทร
คุณธาดา นุชประเสริฐ
ผู้จัดการภาคกลาง - ตะวันออก
087-831-0006
คุณอริสา มีเย็น
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
081-820-7482
คุณพงษ์ฑิพัฒ วงศ์มีทรัพย์
ผู้จัดการภาคเหนือ
089-222-8062
คุณภาสกร บุญมา
ผู้ช่วยผู้จัดการภาคเหนือ
089-707-9720
คุณวิเชียร สุรพัฒน์
ผู้จัดการภาคอีสานตอนบน
086-390-6224
คุณศักรินทร์ ดำท่าคลอง
ผู้จัดการภาคใต้
081-421-8409
คุณวันชัย มิตรเจริญ
ผู้จัดการภาคใต้
081-307-6996
คุณแสงจันทร์ นาสิงห์ขันธ์
ผู้จัดการไดเรคเซลล์ภาคอีสาน
089-895-8464
 
ติดต่อฝ่ายขายโครงการ / งานติดตั้ง เครื่องประหยัดไฟ Ener Saver
ชื่อ - สกุล
เบอร์โทร
คุณจักร สวัสดิบุตร
081-934-7202
คุณบัญชา นวลาภ
089-123-1420